June 8, 2021

FÓGRA – Oifigeach Forbartha Gaeilge de dhíth

               

 

                  De dhíth

Oifigeach Forbartha Gaeilge

Post Sealadach (le Síneadh Fhéideartha)

Iúil 2021- Mí na Nollag 2021

£16,765 sa bhliain (30 uair sa tseachtain)

 

Critéir Riachtanacha:

-Gaeilge líofa idir labhairt agus scríobh.

-Taithí ar bhainistiú cláir agus forbairt straitéisí.

-Taithí ar theagasc

-Duine fuinniúil gníomhach féinmhuiníneach a dtig leis/léi obair a dhéanamh as a stuaim féin agus mar chuid d’fhoireann.

-Scileanna maithe ríomhaireachta.

 

Seoltar CV chuig:

 

Gearóid Ó Machail

CAIRDE Teo

Cultúrlann Aonach Mhacha

74-76 Sráid na nGall

Ard Mhacha

BT61 7LG

Fón: 028 37998111

Ríomhphost: gearoid@cairdeteo.com

 

Spriocdháta iarratais: 24 Meitheamh 2021. Agallaimh 30-06-2021.

Tá an post seo á mhaoiniú ag Foras na Gaeilge.

Is fostóir comhdheiseanna é Cairde Teo.

 

Related News

11 June

Survey – Diplóma sa ghaeilge in Ard Mhacha. Diploma in Irish In Armagh.

Aonacha Mhacha
13 May

SIÚIL – Beann Mhadagáin / Cave Hill, Béal Feirste

Aonacha Mhacha
19 January

Ranganna Gaeilge in Ard Mhacha / Irish Classes in Armagh

Aonacha Mhacha