Cé sinne

Croí-thionóntaithe

Tá Cleamairí Ard Mhach


Tá Cleamairí Ard Mhacha ar cheann de na grúpaí ceoil agus amharclannaíochta traidisiúnta is mó cáil in Éirinn. Tá muid ag cur seónna ar siúl i scoileanna, in amharclanna agus ag féilte ar fud an domhain ó bhí na 1970í ann.

Croí-thionóntaithe

Cairde Teo


Fiontar sóisialta pobalbhunaithe muid a bunaíodh in 2009. Féachann ár bhfostaithe agus ár n-oibrithe deonacha le h-imeallú cultúrtha agus sóisialta a shárú agus imeachtaí sultmhara Gaeilge a chur ar fáil do pháistí agus do theaghlaigh.

Croí-thionóntaithe

Gael Linn


Fondúireacht neamhpholaitiúil, neamhrialtasach is ea Gael Linn, a bunaíodh sa bhliain 1953. An phríomhaidhm aici ná an Ghaeilge agus a hoidhreacht a chothú agus a chur cinn ar fud Éireann uile mar theanga bheo agus mar spreagadh féiniúlachta.

Croí-thionóntaithe

Seacht


Carthanas muid a bunaíodh in 2014 le seirbhísí oidhreachta, ceardaíochta agus turasóireachta a chothú i gCathair Ard Mhacha. I measc na seirbhísí a chuirfeas muid ar fáil in Aonach Mhacha, beidh oiriúnú earraí, caifélann agus siopa.

Croí-thionóntaithe

Ionad Pat Finucane